Word sponsor

Zonder sponsors zouden wij onze activiteiten niet kunnen uitvoeren. Onze stichting is afhankelijk van donaties in euro’s en natura. Het is elke keer weer een enorme positieve ervaring om te merken dat het bedrijfsleven, verenigingen, kerken en particulieren écht achter het werk van de stichting staan en op deze manier begaan is met de medemens.

Wilt u de stichting financieel steunen?
Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN bankrekening NL16 INGB 0009 5214 46
t.n.v. Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle.