Word vrijwilliger

Geen enkele stichting functioneert zonder vrijwilligers. In de afgelopen jaren stonden veel vrijwilligers voor de stichting en de kinderen klaar. Als bestuur zijn wij er ons terdege van bewust dat de Stichting het niet zou redden zonder de hulp van deze mensen.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen. Denk aan: sport- en spelactiviteiten begeleiden, bso begeleider op school, bijbellessen organiseren, weekend-trips begeleiden, mensen die de kinderen willen rijden naar buitenschoolse uitjes, collectanten in de wijk, etc. We kunnen uw hulp hard gebruiken.

Wilt u een steentje bijdragen?
Meld u dan aan als vrijwilliger via info@tjernobylzwolle.nl.